Coddens Jacobsveldweg 2    2160 Wommelgem 0495/85.25.25
 
Veiligheidsinformatieblad
Board & Screencleaner
Sprayflacon 250ml met spraykop         12,40€ ex btw         15,00€ btw incl.
Bijvulflacon 250ml                              9,92€ ex btw         12,00€ btw incl.
Technische info:

Uitzicht: vloeibaar.
Geur: kenmerkend.
Viscositeit (20°C): 1mPa.s.
Relatieve dichtheid (20°C): 0.995kg/l.
pH: 7.0.
Zelfontbranding: 230°C.
Dampspanning (20°C): 4300 Pa.
Kookpunt/kooktraject: 78°C-173°C.
Dynamische viscositeit, mPa.s/20°C: 1.
Kinematische viscositeit, mm²/s/20°C: 1.
Vluchtige organische stof (VOS), %: 9.86.
Vluchtige organische stof (VOS), g/l: 98.1.
Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
Veiligheidsmaatregelen en opslag: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen